Kогато теренът стане труден, това ще бъдат най-добрите ви приятели!

Включва винтове и аксесоари за сглобяване.

625 мм от центъра до центъра